”Din mamma jobbar inte här” – över eller under linjen?

På de flesta arbetsplatser hänger det – eller har hängt – en skylt i köket med ”din mamma jobbar inte här!”. Den som har hängt upp skylten är ofta någon som har tröttnat på att ”alltid” få plocka in andras disk i diskmaskinen och torka av bänken eller bordet från smulor och kladd. Från det här perspektivet, en helt logisk reaktion från en person som tröttnat på att andra inte gör som de borde och skylten är ett faktum.

Vi kan alla relatera till situationer där vi reagerat direkt och blivit t ex arga och inte sällan har vi efteråt haft en dålig känsla eller t o m behövt gå tillbaka och be om ursäkt. Dessa reaktioner är i allmänhet irrationella och defensiva, fyllda av försvar, förnekelse, kritik och rättfärdigande.

Det är här den ”magiska kvarts sekunden” kommer in. Tara Bennett-Goleman, amerikansk psykoterapeut och författare kallar denna linje ”quarter of a second”, dvs den korta tiden vi har att reflektera över när vi är proaktiva och tar ansvar för våra reaktioner. För att komma dit behöver vi se att vi faktiskt – trots de bästa intentioner – befinner oss under linjen. Går vi tillbaka till personen som satte upp skylten, så är det troligen för att det skall bli bättre och trevligare för alla – en väldigt bra intention, men diskussionen blir om den får väntad effekt. Hur många av de som lämnar disk ser lappen och gör som det står? Har vår rättrådiga person en bra känsla efteråt eller reflekterar över om ”kollektiv” kritik kanske får motsatt effekt för några?

Problematiken med handlingar ”under linjen” är att det är smittsamt – jag brukar likna det vid vinterkräksjukan. Det är väldigt lätt att läsa lappen, gå tillbaka till sin arbetsplats och sedan i förbigående nämna för en annan kollega att ”nu har någon satt upp en lapp också”. Den kollegan nämner då också en annan oförrätt som den upplevt eller kanske håller med om att det var fånigt. Sen är det igång…

OK – men hur säger man till när andra inte gör som man borde? En aktion ”över linjen”, dvs där vi tänker igenom vår reaktion och försöker att inte försvara, förneka, kritisera eller rättfärdiga skulle kunna vara: notera att det står disk, försök att inte värdera det och ”gå igång” och välj sedan; antingen låter du det stå utan att vara förbittrad, eller så tar du bort det och gläds över att du är den som bidrar med en trevlig handling. Har du turen att veta vem det är som inte gjort rent efter sig är det lättast att gå till personen och lite diskret, med en glimt i ögonvrån, säga – ”du glömde något i köket”. Du väljer 🙂

2017-04-13T10:54:17+00:00