Loading...
FÖRESATS OCH INTENTION 2017-05-02T10:27:10+00:00

Vikten av föresats och intention för ett framgångsrikt samarbete

För att få andra att prestera så bra som möjligt har emotionellt sunda ledare en idé om hur de vill ”vara” med en grupp, och vad personerna kan åstadkomma som grupp, utifrån de möjligheter och förutsättningar som personerna har tillgång till.

Denna idé kan illustreras på två sätt: genom föresats – vad ledaren förväntar sig av sig själv som den officiella ”handledaren” i processen, och intention – vad ledaren bekräftar och tror om gruppen, i syfte att försäkra sig om att de gör sitt bästa.

Föresats och intention får oförtjänt lite plats i dagens affärsliv och de ledare som inser kraften i detta blir också betydligt bättre på att skapa framgångsrika resultat och långsiktiga samarbeten.

Föresats och intention är självklara beståndsdelar och
genomsyrar allt arbete inom Ledarskap 9.0.

Tables of ten

Global Ledarship Foundation har precis introducerat sitt
innovativa 9 månaders ledarskapsprogram ”Tables of Ten”

LÄS MER

Över och under linjen

I alla situationer vi befinner oss i har
vi en möjlighet att välja hur vi vill reagera.

LÄS MER