Loading...
HEM 2018-01-29T14:29:07+00:00

Innovativt ledarskap för 2000-talets ledare

Har du och din organisation den nödvändiga flexibiliteten, styrkan och motståndskraften som är avgörande för att kunna vara en del av en omvärld i konstant förändring? Inte alltid? Välkommen till Ledarskap 9.0. Vi hjälper människor och verksamheter att utveckla ett vertikalt och hållbart ledarskap.

Ledarskap 9.0 är proffs på att förflytta personer och kulturer på företag från ett reaktivt till ett proaktivt beteende. Effekten blir ett bättre samarbete och förståelse, större lönsamhet, personlig utveckling och mer glädje på jobbet. Allt proaktivt ledarskap börjar med att våga välja och vilja förändring, och med självinsikt.

Ledarskap 9.0 effekt

Om vi önskar att personer och verksamheter skall kunna navigera obehindrat i 2000-talets ständiga strömmar av information, teknologi, digital transformation, slitningar, krav på förmågan att anpassa sig, så måste vi tänka nytt när det gäller hur vi ser på mänsklig utveckling.

Våra erfarenheter och observationer, när vi arbetar ute på företag med team och ledare, är att många efterfrågar ett verktyg och ett förhållningssätt till hur de kan arbeta mer konstruktivt tillsammans och få fram det bästa ur sin grupp för långsiktiga resultat och gemensam glädje. Många upplever att stress, ökad arbetsbelastning och missförstånd sätter käppar i hjulet så att vi hela tiden måste ”släcka bränder” och inte hinner lägga energi på ett mer konstruktivt sätt att arbeta på. Vi har alla ett ansvar att hjälpa till att vända den utvecklingen och hitta nya sätt att samarbeta på – det är inte bara chefen! Ledarskap 9.0 är proffs på att förflytta personer och kulturer på företag från ett reaktivt till ett proaktivt beteende.

Ledarskap 9.0 är en Fellow till Global Leadership Foundation

Vi behöver vertikal utveckling

”Vertikal utveckling” är vår förmåga att urskilja och kunna släppa de egna, begränsade tankemönster och uppfattningar. När detta inträffar kan vi verkligen relatera till och samarbeta med andra och världen omkring oss.

Under lång tid har vi mest tränats i våra horisontella färdigheter, dvs våra olika kompetenser för att kunna utföra vårt jobb på bästa sätt, t ex argumentationsteknik, svåra samtal, att coacha på ett konstruktivt sätt, effektiv kommunikation osv.

Vertikal utveckling handlar om att växa som människa och som verksamhet. Det handlar om att öka den mänskliga kapaciteten, frigöra resurser för att kunna växa till högre kapacitetsnivå för att därigenom kunna ta de horisontella färdigheterna till högre nivåer. Vi växer inte vertikalt genom att tillföra fler horisontella färdigheter och vi växer inte vertikalt genom att föreställa oss eller försöka tänka oss till det. För att kunna växa vertikalt behöver vi vara medvetna om våra egna underliggande drivkrafter och vad som styr andra. Att växa vertikalt kräver att vi involverar både kropp, hjärta och huvud i processen – dvs våra tre huvudsakliga intelligenser.

Allt arbete som Ledarskap 9.0 gör ute i organisationer och med ledare och team, syftar till vertikal utveckling.

Vi behöver vertikal utveckling

”Vertikal utveckling” är vår förmåga att urskilja och kunna släppa de egna, begränsade tankemönster och uppfattningar. När detta inträffar kan vi verkligen relatera till och samarbeta med andra och världen omkring oss.

Under lång tid har vi mest tränats i våra horisontella färdigheter, dvs våra olika kompetenser för att kunna utföra vårt jobb på bästa sätt, t ex argumentationsteknik, svåra samtal, att coacha på ett konstruktivt sätt, effektiv kommunikation osv.

Vertikal utveckling handlar om att växa som människa och som verksamhet. Det handlar om att öka den mänskliga kapaciteten, frigöra resurser för att kunna växa till högre kapacitetsnivå för att därigenom kunna ta de horisontella färdigheterna till högre nivåer. Vi växer inte vertikalt genom att tillföra fler horisontella färdigheter och vi växer inte vertikalt genom att föreställa oss eller försöka tänka oss till det. För att kunna växa vertikalt behöver vi vara medvetna om våra egna underliggande drivkrafter och vad som styr andra. Att växa vertikalt kräver att vi involverar både kropp, hjärta och huvud i processen – dvs våra tre huvudsakliga intelligenser.

Allt arbete som Ledarskap 9.0 gör ute i organisationer och med ledare och team, syftar till vertikal utveckling.

”Vi har alla ett ansvar att hjälpa till att vända utvecklingen och hitta nya sätt att samarbeta på – det är inte bara chefen!”

Följ Ledarskap 9.0 på våra sociala medier

Få senaste nyheterna, uppdateringar och inspiration genom att gilla och följa oss på våra sociala medier.

FÅ DE SENASTE NYHETERNA
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

”Lag gör varandra bra genom att spela på andras bästa fot. Det gäller att uppmärksamma och förstå vad andra är bra på och gillar.”

– Pia Sundhage