Loading...
LEDARSKAP 2017-04-05T09:40:17+00:00

Vi hjälper ledare, företag och organisationer

Vad är ledarskap? Det finns hyllmeter skrivet om det, om hur det skall vara – och inte. Ledarskap för oss är inte bara något du utövar som chef eller ledare på ett företag, utan är ett förhållningssätt till varandra och till min omgivning. 

Ledarskapet formas i relationerna till övriga medarbetare eller kollegor – först när relationen finns där kan ni påbörja resan mot de gemensamma målen. För att lyckas krävs konsten att kunna bygga förtroende, insikter i dig själv och i andra – det är det vi hjälper ledare, företag och organisationer med.

Över och under linjen

I alla situationer vi befinner oss i har
vi en möjlighet att välja hur vi vill reagera.

LÄS MER

Våra tre intelligenser

Alla människor har tre huvudsakliga intelligenser
som också beskrivs som tre center…

LÄS MER

Föresats och intention

För att få andra att prestera så bra som möjligt har emotionellt
sunda ledare en idé om hur de vill ”vara” med en grupp…

LÄS MER

Tables of ten

Global Ledarship Foundation har precis introducerat sitt
innovativa 9 månaders ledarskapsprogram ”Tables of Ten”

LÄS MER