Loading...
MÅLGRUPPER 2017-04-06T14:00:52+00:00

Du som förstår vikten av ett sunt ledarskap och effekten av det

Ledarskap 9.0´s huvudsakliga målgrupp är ledare och organisationer som förstår vikten av det personliga ansvaret och hur det påverkar organisationen och den långsiktiga lönsamheten.

Vilken bransch man verkar inom är inte lika viktig – vi arbetar eller har arbetat med kunder inom det privata näringslivet, kommunal förvaltning eller offentlig verksamhet.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss för ett kreativt möte!

KONTAKT

”Så länge verksamheten drivs av människor så är det oftast liknande problematik som uppstår, och då finns behovet av att bli påmind om det egna ansvaret”