Nyfiken på… Monica Crusner

I min serie med ledare/personer som jag är intresserad av är Monica först ut. Jag är nyfiken på henne av många anledningar: hon är kvinna i en mansdominerad, konservativ bransch, hon är ensam ägare och har anställda där de flesta andra stora byråerna har många delägare. Framför allt arbetar hon oftast med personer eller organisationer som är i konflikt – vad ställer det för krav på henne som ledare och på organisationen som helhet? Hur skapar man en bra företagskultur med de förutsättningarna?

Vi träffas på hennes kontor i Göteborg. Jag slås direkt av all aktivitet, alla öppna dörrar till kontoren och personer som tittar upp och hejar när vi passerar. Min bild av advokatkontor var en strikt miljö och många stängda dörrar. ”Vi har alla möten på övre planet – där kan vi sitta ifred med våra klienter” säger Monica och jag tänker ”Självklart – smart tänkt”. Och det är såklart genomtänkt – allt ifrån entrén och mötet med klienten till hur hon skapar ”vi-känslan bland personalen. ”Vi är i dagsläget närmare 30 personer utspridda på nio kontor i Sverige och jag lägger mycket energi på att alla skall känna sig inkluderade oavsett på vilket kontor man sitter. Jag besöker också alla kontor ofta – dels för att jag har klienter som sitter utspridda – men också för att ha en tät och nära dialog. Vi jobbar också som team runt klienterna vilket gör att det blir naturligt för de olika kontoren att dagligen prata med varandra”.

En av Monicas stora drivkrafter är förändring. Hon drivs av att förändra sin bransch och har gjort det sedan hon startade sin byrå för 16 år sedan. ”Skall man generalisera kan man säga att folk uppfattar advokatkåren som bestående av medelålders män och problemet är att ju mer senior du blir som advokat desto färre kvinnor är verksamma – någonting händer på vägen”. Detta är advokatsamfundet väldigt medvetet om men hon säger samtidigt att de vill göra det till ett kvinnligt problem medan det i själva verket är ett generationsproblem. Den generationen som kommer nu accepterar inte de villkor som generellt sett varit rådande på de stora byråerna. ”Den yngre generationen kommer inte att gilla läget när det kommer till att jobba 16-17 timmar varje vardag och att förväntas göra det de första åren man är anställd. Den tiden är samtidigt den fertila perioden – både för kvinnor och män”. ”Skall man koka ner den här soppan så kan man ju fråga sig varför man måste jobba 16-17 timmar – det behöver man ju inte egentligen”. Som Monica ser det tycker hon det är att utnyttja nyutexaminerade jurister. På hennes byrå är det få personer som är kvar efter kl 17. ”Det gäller att få ihop livspusslet och det är viktigt för mig att de som jobbar här har en bra balans mellan jobb och fritid. Om man kräver att personalen skall jobba över ständigt och jämnt då är det något fel på hur man driver sin verksamhet – och på ledarskapet”. Monica tycker att det finns många oskrivna regler i branschen och ett sätt att se sig själv som ”högre” än resten av samhället. Det gör att branschen blir konservativ och utvecklar en hel del prestige – därför väljer hon ett annat förhållningssätt.

”Jag har valt att driva min byrå mer som ett ”vanligt” företag istället för att ”köpa hur det brukar vara”, vilket har varit en av framgångarna för henne. ”All personal har fasta löner, inte provision, och vi lägger mycket energi på att få in de nyanställda i verksamheten – de skall direkt ut till kund och inte hamna ”back office” med administrativa sysslor. Dessutom har vi all personal med på utbildningar – oavsett om det är deras huvudsyssla eller inte.”

Hur förhåller ni er till det faktum att de klienter ni företräder oftast är i konflikt med någon annan?
”Det kan verka konstigt men vi gillar detta – konflikter är vårt jobb. Det är mycket ”learning by doing” och erfarenhet men vi hjälper också varandra mycket. Genom några av våra ledord, – engagemang och klientfokus – så försöker vi hålla oss till sakfrågan och gå bortom konflikten. Skulle vi själva bli indragna i konflikt med t ex missnöjda kunder eller liknande så tar jag alltid samtalet om det behövs. Jag vet att jag är en god lyssnare och det är en värdefull egenskap i dessa situationer. Jag kan också hålla mig lugn och på ett sakligt sätt förklara. Det viktigaste är att avsluta på ett snyggt sätt – även om det skulle kosta lite just då.

Hur skapar ni tillit med era kunder så att de känner trygghet genom hela processen?
”Uppdraget handlar alltid om att ta över hela eländet från klienten, allt från möten, mail till telefonsamtal. Eftersom klientfokus är det viktigaste för oss så faller det sig helt naturligt att lätta bördan för klienten – de har oftast tillräckligt ändå. Styrkan ligger i lyssnandet och följdfrågorna. När det gäller den egna personalen så debriefar vi alltid när någon sitter med tunga mål – vi ser ju sidor av samhället som kan vara jobbiga och behöva bearbetas.”

Allt eftersom vår intervju fortgår slår det mig att Monicas sätt att prata är väldigt förtroendeingivande. Hennes ledarskap går ut på att skapa förtroende och hjälpa, oavsett om det är personal eller klient. Hon är en spännande kombination, både tuff och omhuldande. Det finns en genomgående genuin omtänksamhet, alla skall må bra och hennes känsla för jämlikhet är stark. De bruna ögonen glittrar när hon pratar om sin personal för att i nästa sekund bli allvarliga när det handlar om branschen och utmaningarna de står inför.

En fantastisk förmåga att hålla fokus och en aldrig sinande känsla för rättvisa och empati kännetecknar Monica, helt enkelt.

2017-04-18T11:37:15+00:00