Loading...
ÖVER OCH UNDER LINJEN 2017-04-04T11:10:54+00:00

Är du reaktiv eller proaktiv i ditt ledarskap?

I alla situationer vi befinner oss i har vi en möjlighet att välja hur vi vill reagera. Vi kan alla relatera till situationer där vi reagerat direkt och blivit t ex arga och inte sällan har vi efteråt haft en dålig känsla eller t o m behövt gå tillbaka och be om ursäkt. Dessa reaktioner är i allmänhet irrationella och defensiva, fyllda av försvar, förnekelse, kritik och rättfärdigande. Det är här den ”magiska kvarts sekunden” kommer in. Tara Bennett-Goleman, amerikansk psykoterapeut och författare kallar denna linjen ”quarter of a second”, dvs den korta tiden vi har att reflektera över när vi är proaktiva och tar ansvar för våra reaktioner.

”Över linjen” är en person eller verksamhet som är övervägande sund på alla områden och reflekterar och tar ansvar för sitt sätt att agera, medan ”under linjen” är en verksamhet eller en person som är reaktiv i sina reaktioner och som agerar utan att reflektera varför eller har möjlighet att välja reaktion.

Ett unikt verktyg för självinsikt är Personlighets Enneagrammet – en modell som visar på ditt vanemässiga sätt att tänka, känna och agera.

Över och under linjen

90/10 principen

Vi har inte kontroll över det som sker omkring oss, men vi har kontroll över och bestämmer själva hur vi reagerar på det som sker. Det kallas 90/10 principen och kommer från Stephen R Covey. Filmen visar tydligt konsekvenserna på ”under linjen”-reaktioner och vikten av medvetenhet.

SE VIDEO HÄR

Våra tre intelligenser

Alla människor har tre huvudsakliga intelligenser
som också beskrivs som tre center…

LÄS MER

Föresats och intention

För att få andra att prestera så bra som möjligt har emotionellt
sunda ledare en idé om hur de vill ”vara” med en grupp…

LÄS MER