Loading...
VÅRA TRE INTELLIGENSER 2017-04-06T13:55:42+00:00

Huvud, hjärta, mage – vilket använder du mest i ditt ledarskap?

Alla människor har tre huvudsakliga intelligenser som också beskrivs som tre center:

  • Instinktiv, kropp
  • Emotionell, hjärta
  • Mental, huvud

Intelligenserna är kopplade till tre olika delar av vår hjärna, som fungerar som en helhet: reptilhjärnan, limbiska systemet och neocortex. Vi alla använder dagligen alla tre intelligenserna, men en av dem kommer att vara mer dominant och det är också på det sättet vi kommer att se och tolka världen.

Instinktiv intelligens

Instinktiv intelligens är vår förmåga att kunna agera snabbt. Det är också den snabbaste och mest automatiska. Personer som omedvetet mest litar till denna intelligens litar gärna på sin ”magkänsla” och fokuserar ofta på vad de kan göra med informationen. Det är denna del i oss som söker kontroll och självbestämmande.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är empati och förmågan att kunna sätta sig in i andras känslor. Personer som omedvetet mest litar till denna intelligens fokuserar gärna på hur de uppfattas och är lyhörda för stämningar runt dem. De har automatiskt fokus på vad de känner för olika situationer och hur de uppfattas. Denna del i oss söker bekräftelse och samhörighet med andra.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är empati och förmågan att kunna sätta sig in i andras känslor. Personer som omedvetet mest litar till denna intelligens fokuserar gärna på ur de uppfattas och är lyhörda för stämningar runt dem. De har automatiskt fokus på vad de känner för olika situationer och hur de uppfattas. Denna del i oss söker bekräftelse och samhörighet med andra.

Mental intelligens

Mental intelligens är vår förmåga att kunna tänka klart, dra slutsatser av det som varit bakåt i tiden och planera framåt. Tänkande personligheter scannar kontinuerligt av dåtid, nutid och framtid för att finna idéer, information och planer. De har automatiskt fokus på vad de tänker kring situationer. Denna del i oss söker trygghet i form av planläggning, förståelse och kunskap.

”Att ha balans mellan dessa tre intelligenser är grunden till närvaro och framgångsrika resultat både på arbetet och i livet i övrigt.”

Föresats och intention

För att få andra att prestera så bra som möjligt har emotionellt
sunda ledare en idé om hur de vill ”vara” med en grupp…

LÄS MER

Tables of ten

Global Ledarship Foundation har precis introducerat sitt
innovativa 9 månaders ledarskapsprogram ”Tables of Ten”

LÄS MER