Loading...
VÅRA VERKTYG 2017-04-04T13:48:33+00:00

Enneagrammet – självinsikt, utveckling och förståelse för andra

Enneagrammet är ett unikt verktyg för självinsikt, utveckling, och förståelse för andra. Det beskriver nio olika grundstrategier som alla kan känna igen delar av. Enneagrammet visar inte bara att vi beter oss olika, utan skapar förståelse för varför. Det lär oss att vara mer överseende med varandras utmanande sidor, och att börja fokusera på varandras tillgångar. Detta för att vi har olika sätt att se på världen.

Man skulle kunna säga att Enneagrammet är en karta över nio olika mänskliga drivkrafter som ingående beskriver de djupt liggande motiven till varför vi har vissa mönster och beteenden. Enneagrammet beskriver vad människor omedvetet motiveras av och vad olika personlighetstyper behöver för att fungera som bäst. Modellen visar hur vi kan utvecklas, bli mer närvarande och öka vår förmåga att hantera både arbete och privatliv.

Alla Enneagrammets personlighetstyper är lika bra, men de har olika styrkor och utmaningar. Det som är lätt för en kan vara svårt för en annan, och vice versa. Det visar också olika beteenden på t ex stress. Att ha en modell att prata om på arbetsplatsen underlättar när vi ska reflektera kring oss själva och varandra. Genom att prata personlighetstyper kan vi bli personliga utan att bli privata.

Enneagrammet används av företag över hela världen för att öka självinsikt hos ledare och medarbetare. Det lärs ut på många universitet bl.a. i USA, Sydamerika och Spanien. Enneagrammet är validerat av det Psykosometriska Institutet i England, i forskning i Belgien och i USA.

Det har betydligt fler användningsområden än vanliga personlighetstester och ger konkret stöd för personlig utveckling. En genomförd benchmarkrapport där 72 företag intervjuades visar att arbetet med Enneagrammet gav tydliga resultat på bl.a. engagemang, effektivitet, kommunikation och samarbetsförmåga hos medarbetarna.

Ordet Ennea är grekiska och betyder Nio och gram betyder modell. Man kan alltså säga att Enneagrammet är en niopunkts modell (ungefär som diagram som är en modell bestående av 2 linjer – Enneagrammet har nio).

Enneagrammet skiljer sig från vanliga personlighetstypifieringar genom

  • Att det är ett ”open source” verktyg och därför inte kräver licenser
  • Att det har högre igenkänning då det har fler grundstrategier
  • Att det beskriver både hur vi beter oss och varför – visar medvetna och omedvetna drivkrafter
  • Att det är logiskt i sin struktur och modell och därmed lätt att använda praktiskt
  • Att det har en dimension av ett antal utvecklingsnivåer för djupare analys och utvecklingsvägar

”Alla Enneagrammets personlighetstyper är lika bra, men de har olika styrkor och utmaningar.”

Webbaserat testverktyg – Global Leadership Profile

Global Leadership Profile är en bedömnings– och feedback process som mäter en kombination av internt tankemönster och externt beteende, både från ditt eget perspektiv men också från andras. Den här formen av feedback och självskattning är nödvändig för att hitta ditt utgångsläge just nu; vilken typ av ledare är du och inom vilka områden finns de egenskaper du kan träna dig i för att bli en så bra ledare som möjligt.

Global Leadership Profile är ett internetbaserat mätverktyg där du skattar dig på olika ledaregenskaper, sedan skattar även andra personer – som känner dig väl – dig på samma egenskaper.

Vad är fördelarna med den här formen av skattning?
Feedback från personer som jobbar nära dig är värdefull information som inte alltid är självklart att få. När man blir tillfrågad att skatta någon annans beteende genom Global Leadership Profile, får man uppriktiga och balanserade svar, dels för att andra lättare ser dina egenskaper men också för att ditt beteende påverkar dem. Detta är ett perfekt verktyg för de personer eller grupper som förstår vikten av sin egen påverkan på sin omgivning.

All feedback från resultatet är konfidentiell.

självinsikt

Webbaserat testverktyg – 360indicator

360indicator är ett inlärningsverktyg som bygger på personlighetsmodellen Enneagrammet. Enneagrammet når kärnan i din personlighet, ända in till värderingar, övertygelse och motivationen bakom dessa. Med 360Indicator får du ett inlärningsverktyg som går djupare än vanliga beteendetypologier och vanliga personlighetstest.

Med inlärningsverktyg menas att du, medan du lär dig om Enneagramtyperna, skall ta ställning till i vilken grad du känner igen dig själv i var och en av de nio Enneagramtyperna.

Du kan även välja att fylla i en gratisversion av 360Indicator och även bjuda in dina vänner att göra ett. Gratistestet är ett smakprov på den fullständiga 360Indicator, som avslutas med ett pelardiagram som visar hur väl du känner igen dig själv i var och en av de nio Enneagramtyperna. Du får också tillgång till kortare beskrivningar av alla typer.

Kom ihåg att inget personlighetstest – varken ett Enneagramtest eller någon annat – kan bli mer exakt än din egen självinsikt.